Kinder- en jongerenwerk in de kerk is een boeiende uitdaging voor vrijwilligers met een hart voor kinderen. In gesprek met kinderwerkers horen we vaak dat zij meer ondersteuning en opleiding willen hebben in het omgaan met kinderen.


Kanjers in de kerk is een training die kinder- en jeugdleiders leert kijken naar gedrag, leert hoe je conflicten kunt hanteren en hoe je kinderen helpt om contact te maken met anderen. Het doel van de training is om een veilige sfeer te creëren en de relaties onderling te versterken. Zo kan de inhoud van bijvoorbeeld het kinderprogramma van de kerk beter overkomen. De training is gebaseerd op het bewezen Kanjerconcept dat in scholen, sportverenigingen en in psychologische praktijken succesvol wordt toegepast.


Met de training Kanjers in de kerk, bereikt u het volgende in uw jeugdgroep of kindergroep:

•  Kinderen durven zichzelf te zijn

•  Kinderen voelen zich veilig

•  Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken

•  Conflicten worden hanteerbaar/ lossen zich op


Na afloop van de training krijgen de deelnemers vier korte programma's, waarmee ze het geleerde direct in  de praktijk kunnen brengen in hun kinder- of jeugdgroep. De training is bedoeld voor kinderwerkers en jeugdleiders van de leeftijdsgroepen 4 tot en met 18 jaar.

 

Kanjers in de kerk